Tiền tệ


       
FWF-60C (wifi)
FWF-60C (wifi) FWF-60C (wifi)Phóng to
Trợ giúp trực tuyến

FWF-60C (wifi)

FWF-60C
Wireless (802.11a/b/g/n), Dual 10/100 WAN ports, 10/100 DMZ port, 5-port 10/100/1000 internal switch, SD and ExpressCard slot.

 

Các model (phí dịch vụ 01 năm):

 

 

FWF-60C-BDL Bundle -   Wireless (802.11a/b/g/n), Dual 10/100 WAN ports, 10/100 DMZ port, 5-port   10/100/1000 internal switch, SD and ExpressCard slot
FWF-60C-BDL-900-DD 8x5   Enhanced Multi-Year Bundle $    1450
FWF-60C-BDL-950-DD 24x7   Comprehensive Multi-Year Bundle $     1,650
FC-10-00069-951-01-12 1   Year Hardware Premium Bundle Upgrade to
24x7 Comprehensive Support for
$        169
FC-10-00069-900-02-DD 8x5 Bundle Renewal $        496
FC-10-00069-950-02-DD 24x7 Bundle Renewal $        645
FC-10-00069-311-02-DD 8x5   Enhanced FortiCare $        149
FC-10-00069-247-02-DD 24x7   Comprehensive FortiCare $       247
Giá:  21,000,000 VND

Tình trạng: Còn hàng
  Sản phẩm cùng loại